3 Ekim 2020 Cumartesi

Yaygın antidepresan kullanımına yeni uyarı

Salgın hâlini alan ve birçok ciddi yan etkisi olan antidepresan kullanımını frenlemek amacıyla Amerikan Gıda ve İlaç Ajansı FDA ilaç kutularının üzerindeki uyarıları sertleştirme kararı aldı.

Sebep, benzodiazepin hammaddesi içeren Xanax, Diazem, Klonopin ve Ativan gibi eczaların kutularında yazılı olan uyarıların, bu ilaçları kullanmanın tehlikelerinin yeteri kadar altını çizmemesi.
 

Benzodiazepinler yaygın olarak depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik, nöbet gibi birçok ruhsal iyi olmama durumunda kullanılmaktadır. FDA açıklamasında özetle şunları söyledi: 

Bu ilaçların bağımlılık yaratmak, onlarsız hayatı sürdürememek ve suiistimal gibi ciddi tehlikeleri vardır. Bunların yeteri kadar bilinmemesi, bu ilaçların gereğinden sık reçete edilmesi ve kullanılması sonucunu vermektedir.

Risk bu ilaçların başka ilaçlar ve maddelerle kullanılması hâlinde daha da büyüktür. İlacın suiistimali veya yanlış kullanılması doz aşımına veya ölümlere neden olmaktadır - özellikle afyon içeren ağrı kesiciler, alkol ve yasal olmayan uyuşturucularla kullanıldıklarında bu oran artmaktadır.

Amerika’da uyuşturucu doz aşımı yaşayanların yüzde 30’unun kanında bu tür ilaçlar bulunmuş. Düzenli olarak birkaç gün ya da birkaç hafta kadar alındıklarında bile benzodiazepinler bağımlılık yaratır. İlaçları âniden kesmek veya dozunu azaltmak ölüm tehlikesine varan olumsuzluklara neden olabilir. 

Ciddi suiistimal riski, bağımlılık ve onlarsız yapamama durumu ve ilacı bırakmanın yarattığı ciddi tepkilere dikkat çekmek amacıyla FDA bütün benzodiazepin içeren ilaç kutularındaki uyarıların güncelleştirilmesine karar vermiştir.